Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

91. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018, stran 388.

  
Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. decembra 2016 sprejel
L E T N I  N A Č R T 
razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018 
1. člen 
Načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2018 obsega:
SEDANJE STANJE
NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE
Pravna oseba/matična številka
Knjigovodska 
vrednost
Delež 
v %
Delež za prodajo 
v %
Poslovni delež 
za razpolaganje
Sipro, stanovanjsko podjetje d.o.o. 
Matična št. 5509777000 
10.541,63
19,63
100 %
19,63 %
RRA Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o. 
Matična št. 5949823000 
22.392,74
1,1978
100 %
1,1978 %
2. člen 
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0002/2017
Žalec, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost