Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

82. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 353.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 17. redni seji dne 14. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah:
Parc. št.
Katastrska občina
1186/2
1389 – Goveji Dol
1839/8
1398 – Bistrica
622/11
1398 – Bistrica
3635/5
1399 – Šentrupert
3635/6
1399 – Šentrupert
811/13
1399 – Šentrupert
3098/10
1399 – Šentrupert
3094/5
1399 – Šentrupert
3084/6
1399 – Šentrupert
3098/11
1399 – Šentrupert
3084/4
1399 – Šentrupert
3084/2
1399 – Šentrupert
3113/5
1399 – Šentrupert
3113/7
1399 – Šentrupert
3151/8
1399 – Šentrupert
3162/2
1399 – Šentrupert
1772/5
1400 – Straža
1774/7
1400 – Straža
1477/3
1843 – Prelesje
1512/3
1843 – Prelesje
1479/2
1843 – Prelesje
1771/6
1843 – Prelesje
1771/8
1843 – Prelesje
1771/11
1843 – Prelesje
1773/2
1843 – Prelesje
1784/6
1843 – Prelesje
1784/9
1843 – Prelesje
1798/2
1843 – Prelesje
1800/5
1843 – Prelesje
II. 
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Šentrupert. Po pravnomočnosti odločbe o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0028/2016-2
Šentrupert, dne 14. decembra 2016
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost