Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

79. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert, stran 336.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 17. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 17. redni seji dne 14. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert 
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 109/13) se v 1. členu črta besedilo: », obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«.
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo: », javno dobrino obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«. V drugem odstavku 4. člena se črta dvanajsta alineja, ter tretji odstavek. Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek 4. člena.
3. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku črta besedilo: », obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov«.
4. člen 
V prvem odstavku 22. člena se črta šestnajsta alineja.
5. člen 
(objava in veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0045/2016-4
Šentrupert, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost