Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

78. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 336.

  
Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 14. redni seji dne 15. decembra 2016 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. 
Ugotovi se, da so nepremičnine:
– parc. štev. 1294/12 k.o. 1137 – Grobelno (ID 6645146), ID znak: 1137-1294/12-0,
– parc. štev. 1023/2 k.o. 2647 – Bezovje (ID 6641125), ID znak: 2647-1023/2-0,
– parc. štev. 1023/4 k.o. 2647 – Bezovje (ID 6641128), ID znak: 2647-1023/4-0,
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
2. 
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parc. štev. 1294/12 k.o. 1137 – Grobelno (ID 6645146), ID znak: 1137-1294/12-0,
– parc. štev. 1023/2 k.o. 2647 – Bezovje (ID 6641125), ID znak: 2647-1023/2-0,
– parc. štev. 1023/4 k.o. 2647 – Bezovje (ID 6641128), ID znak: 2647-1023/4-0.
(2) Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000 brez javnopravnih omejitev.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-75(2513)
Šentjur, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost