Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

75. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šentjur, stran 335.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 14. redni seji dne 15. decembra 2016 sprejel
O D L O K 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šentjur 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
2. člen 
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje naslednjih ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire:
– načrtovanje in vzdrževanje gozdne infrastrukture,
– urejanje gozdnih in podobnih učnih poti,
– postavitev prometne in obvestilne signalizacije,
– vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prostoživečih živali oziroma rastlin,
– izobraževanje in obveščanje lastnikov in obiskovalcev gozdov,
– čistilne akcije občine in čiščenje divjih odlagališč,
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– postavitev gnezdilnic in umetnih dupel,
– vzdrževanje gozdnih jas in habitatov,
– drugih ukrepov varstva okolja in narave.
3. člen 
Sredstva se lahko porabijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki je vključen v proračun Občine Šentjur.
Neporabljena sredstva se prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
4. člen 
Namensko porabo sredstev sproti spremlja pristojni oddelek, preverja pa Nadzorni odbor Občine Šentjur.
IV. KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0008/2015(230)
Šentjur, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost