Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

60. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 265.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15) in 17. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 22. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Na navedenih nepremičninah se ukine status javnega dobra:
– parcela št. 1714/5, k.o. 1652 – RAKITNA (ID 6619846), v izmeri 78 m2,
– parcela št. 1687/1, k.o. 1652 – RAKITNA (ID 6616530), v izmeri 193 m2,
– parcela št. 1698/2, k.o. 1652 – RAKITNA (ID 6330984), v izmeri 231 m2,
– parcela št. 1711/3 k.o. 1652 – RAKITNA (ID 6515486), v izmeri 40 m2,
– parcela št. 1711/4 k.o. 1652 – RAKITNA (ID 6515485), v izmeri 203 m2,
– parcela št. 1711/5 k.o. 1652 – RAKITNA (ID 6515484), v izmeri 242 m2,
– parcela št. 3380/2, k.o. 1704 – KAMNIK (ID 3419437), v izmeri 4545 m2,
– parcela št. 1712/2 k.o. 1652 – RAKITNA (ID 991160), v izmeri 354 m2,
– parcela št. 1713/1 k.o. 1652 – RAKITNA (ID 6612414), v izmeri 73 m2.
2. člen 
Navedene nepremičnine s tem sklepom postanejo last Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, matična št. 5874971.
3. člen 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Brezovica in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. izv. 30/2016
Brezovica, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost