Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

52. Navodilo za poročanje podatkov, ki so predmet objave v seznamu identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev, stran 255.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) ter 13. in 14. člena Sklepa o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa (Uradni list RS, št. 85/16) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O 
za poročanje podatkov, ki so predmet objave v seznamu identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
To navodilo določa vsebino, obliko in način poročanja ponudnikov plačilnih storitev o podatkih, ki so predmet objave v seznamu identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev.
2. POROČANJE PODATKOV 
2. člen 
Ponudnik plačilnih storitev za namene objave seznama identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev na spletnih straneh Banke Slovenije poroča naslednje podatke:
(i) nacionalno identifikacijsko oznako ponudnika plačilnih storitev1,
(ii) naziv ponudnika plačilnih storitev2,
(iii) naslov (ulico in hišno številko) ponudnika plačilnih storitev3,
(iv) poštno številko,
(v) kraj in
(vi) pripadajočo enajstmestno poslovno identifikacijsko kodo (Business Identifier Code, BIC)4.
3. člen 
Ponudnik plačilnih storitev poroča podatke iz 2. člena tega navodila v datoteki formata CSV. Ponudnik plačilnih storitev za vsako svojo nacionalno identifikacijsko oznako poroča podatke, navedene v 2. členu tega navodila, v eni vrstici datoteke formata CSV. Pri tem so podatki v posamezni vrstici datoteke formata CSV ločeni s podpičji.
4. člen 
Ponudnik plačilnih storitev ob kakršni koli spremembi podatkov, ki so predmet poročanja, Banki Slovenije posreduje novo datoteko formata CSV, ki vsebuje vse veljavne podatke iz 2. člena tega navodila.
3. POŠILJANJE PODATKOV BANKI SLOVENIJE 
5. člen 
Ponudnik plačilnih storitev Banki Slovenije pošlje datoteko iz 3. člena tega navodila najmanj en delovni dan pred uveljavitvijo spremembe podatkov, ki so predmet poročanja, in sicer do 9. ure zjutraj.
Banka Slovenije seznam identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev, objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije, ažurira do naslednjega delovnega dne.
6. člen 
Ponudnik plačilnih storitev pošlje datoteko iz 3. člena tega navodila Banki Slovenije po elektronski pošti na naslov: Upravljavci-PS@bsi.si. Elektronsko sporočilo lahko vsebuje le eno datoteko.
7. člen 
Ponudnik plačilnih storitev pri pošiljanju datoteke iz 3. člena tega navodila po elektronski pošti v polju Zadeva elektronskega sporočila navede naslednje podatke (brez presledkov):
(i) oznako evidence v Banki Slovenije (IOPPS);
(ii) datum uveljavitve sprememb (LLLLMMDD);
(iii) osemmestno BIC ponudnika plačilnih storitev.
8. člen 
Vsa elektronskega sporočila, poslana po elektronski pošti, morajo biti elektronsko podpisana po standardu S/MIME (X.509). Za podpisovanje se uporablja javni ključ, ki ga je ponudnik plačilnih storitev v ta namen poslal Banki Slovenije. Sporočila morajo biti šifrirana. Za šifriranje se uporablja javni ključ Banke Slovenije, opisan v 9. členu tega navodila.
9. člen 
Banka Slovenije potrdi sprejem elektronskega sporočila ponudniku plačilnih storitev s posebnim sporočilom – odgovorom. Vsi odgovori so elektronsko podpisani s S/MIME ključem, ki je dostopen na spletni strani http://www.bsi.si/porocanje- r.asp?MapaId=1098. Odgovori niso šifrirani.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ponudnik plačilnih storitev pošlje datoteko formata CSV za stanje na dan 15. 1. 2017 najkasneje do 31. 1. 2017. V primeru, da se podatki, ki so predmet poročanja, spremenijo v obdobju med 15. 1. 2017 in 31. 1. 2017, ponudnik plačilnih storitev posreduje datoteko formata CSV za zadnje veljavno stanje.
Seznam identifikacijskih oznak ponudnikov plačilnih storitev bo na spletnih straneh Banke Slovenije prvič objavljen 1. 2. 2017.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. januarja 2017
Boštjan Jazbec l.r.
Guverner 
1 Nacionalna identifikacijska oznaka ponudnika plačilnih storitev je opredeljena v Sklepu o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa (Uradni list RS, št. 85/16).
2 Naziv ponudnika plačilnih storitev opredeljuje njegov naziv oz. naziv njegove organizacijske enote, če je le ta identificirana s posamezno nacionalno identifikacijsko oznako ponudnika plačilnih storitev.
3 Naslov ponudnika plačilnih storitev (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka) opredeljuje naslov ponudnika plačilnih storitev oz. njegove organizacijske enote, če je le ta identificirana s posamezno nacionalno identifikacijsko oznako ponudnika plačilnih storitev.
4 BIC ponudnika plačilnih storitev oz. njegove organizacijske enote, če je le-ta identificirana s posamezno nacionalno identifikacijsko oznako ponudnika plačilnih storitev. Isti BIC lahko pripada več nacionalnim identifikacijskim oznakam ponudnika plačilnih storitev.

AAA Zlata odličnost