Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

29. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center), stran 72.

  
Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P 
o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center) 
1. člen 
Ustavi se postopek priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center) (v nadaljevanju: SDUN).
2. člen 
Postopek priprave se je začel na podlagi sprejete investicijske pobude občine s sprejetjem Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center), (Uradni list RS, št. 8/16 z dne 5. 2. 2016).
3. člen 
V postopku izdelave SDUN se je obravnavalo območje na delu parcele 5057/2, k.o. Murska Sobota, na kateri so bile predvidene drugačne vsebine in gradbenega dovoljenja za gradnjo promocijskega objekta ne bi bilo možno dobiti. Za to območje je bil v veljavi Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/01 z dne 7. 9. 2001). Vzporedno je potekal postopek izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti, ki je obravnaval celo območje gramoznice. Po sprejetju in ob uveljavitvi tega akta z objavo v Uradnem listu RS, 67/16, dne 28. 10. 2016, je bil občinski Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/01 z dne 7. 9. 2001) v celoti preklican.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0001/2016-9(700)
Murska Sobota, dne 28. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost