Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

14. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib, stran 33.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/2010 – popr.), 43/11 – ZKC-C), 57/12, 57/12 – ZUPUDPP in na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) župan Občine Grosuplje objavlja
J A V N O  N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib 
1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib, ki ga je izdelal Gužič Trplan arhitekti d.o.o., Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: OPPN), bo potekala v času od ponedeljka, 16. januarja 2017 do vključno torka, 14. februarja 2017 v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje – drugo nadstropje, na Uradu za prostor, v času uradnih ur ob ponedeljkih od 8.00–11.00 ure in od 12.00–14.30 ure, ob sredah od 8.00–11.00 ure in od 12.00–16.30 ure, ob petkih od 8.00–11.00 ure.
OPPN bo javno dostopen na spletni strani Občine Grosuplje http://www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava OPPN bo potekala v dvorani Družbenega doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, v četrtek, 9. februarja 2017, ob 16.00 uri.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku OPPN Koščakov hrib lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom OPPN Koščakov hrib ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi v času javne razgrnitve ter ustno na javni obravnavi.
4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.
5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Grosuplje http://www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html
Št. 3505-0001/2014
Grosuplje, dne 3. januarja 2017
 
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana 
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost