Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

13. Odlok o prenehanju javnega zavoda Dom starejših Dolsko, stran 33.

  
Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 odl. US 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), prvega odstavka 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFISp in 96/15 – ZIPRS1617), 402.–424. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in 6. ter 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/16 – UPB) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 12. redni seji 28. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o prenehanju javnega zavoda Dom starejših Dolsko 
1. člen 
S tem odlokom Občina Dol pri Ljubljani, kot ustanoviteljica Javnega zavoda Dom starejših Dolsko, sprejema odločitev o prenehanju delovanja javnega zavoda.
Javni zavod Dom starejših Dolsko, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, matična številka 3959635000, davčna številka 62354663, vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod Srg 2011/9564 z dne 19. 4. 2011, preneha delovati na podlagi postopka redne likvidacije.
2. člen 
Z dnem prenehanja zavoda, prenehajo mandati direktorja in članov organov zavoda.
3. člen 
Sredstva, ki so na računu javnega zavoda ob prenehanju zavoda, se po poplačilu obveznosti prenesejo na ustanoviteljico. Če zavod nima dovolj sredstev za poplačilo svojih obveznosti se obveznosti poplačajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Akt o ustanovitvi Javnega zavoda Dom starejših občanov Dolsko sprejet na 19. seji občinskega sveta dne 19. 12. 2008 vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod SRG 2011/9564 dne 19. 4. 2011.
5. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 419-0001/2013-11
Dol pri Ljubljani, dne 28. decembra 2016
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost