Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2017 z dne 6. 1. 2017

Kazalo

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica, stran 33.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10, 78/15) je Občinski svet Občine Cerknica na 15. redni seji dne 15. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica 
1. člen 
V Odlokuo koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica(Uradni list RS, št. 45/10, 80/12, 58/13) se v poglavju prehodne in končne določbe 54.a člen spremeni, tako, da se glasi:
»Vsa določila tega odloka veljajo za celotno območje Občine Cerknica, razen za dve območji, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del tega odloka. Na tem območju se daljinsko ogrevanje lahko izvaja tudi kot tržna dejavnost oskrbe končnih odjemalcev v skladu z veljavno zakonodajo.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2016
Cerknica, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost