Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

D 241/2015 Os-3507/16, Stran 2857
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Romanu Bolčiču, pok. Antona, neznanega datuma rojstva, z zadnjim znanim bivališčem Ulica Goldoni 3, Reka, Hrvaška, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča pod opr. št. N 67/2014 in se je kot datum smrti določil 30. 6. 2012, v zemljiški knjigi je vpisan kot Roman Bolčič, Ulica Goldoni 3, Rijeka, Hrvaška.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedičih, zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku, da se priglasijo naslovnemu sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 11. 2016

AAA Zlata odličnost