Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

VL 103910/2016 Os-3569/16, Stran 2855
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Zavarovalno Zastopništvo, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Denisu Begić, Škrabčev trg 17, Ribnica, ki ga zastopa zak. zast. Tanko Olga odvetnica, Gorenjska cesta 14, Ribnica, zaradi izterjave 103,10 EUR, sklenilo:
Dolžniku Denisu Begić, Škrabčev trg 17, Ribnica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Olga Tanko, Gorenjska cesta 14, Ribnica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2016

AAA Zlata odličnost