Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

VL 66113/2013 Os-3444/16, Stran 2854
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Aleksandra Kumer, Podvin pri Polzeli 17, Podvin pri Polzeli, ki ga zastopa Odvetniška družba Ivančić & Trbovc d.o.o., odvetniška družba v Celju, zoper dolžnika: 1. Milan Vošnjak, Šmartno ob Paki 62, Šmartno ob Paki, 2. Brigita Vošnjak, Ljubljanska cesta 26, Velenje, 3. Gradbles ESPG svetovanje, projektiranje in gradbeništvo d.o.o., Ipavčeva ulica 32, Celje, zaradi izterjave 46.000,00 EUR, dne 10. 11. 2016 sklenilo:
Dolžniku Vošnjak Milanu, stanujočemu Šmartno ob Paki 62, Šmartno ob Paki, se v izvršilni zadevi VL 66113/2013 na podlagi 85. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasni zastopnik postavi Odvetniška pisarna Verk, d.o.o., Vrunčeva ulica 1, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 11. 2016

AAA Zlata odličnost