Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

Št. 022-3/2016 Ob-3643/16, Stran 2850
Po sklepu rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivana Svetlika, z dne 13. 12. 2016, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, objavlja
javni poziv 
za predlaganje kandidatov za člana Upravnega odbora Univerze v Ljubljani
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1B), Uradni list RS, št. 79/04 z dne 19. 7. 2004, v drugem odstavku 2. člena določa, da predstavnika delodajalcev v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani določi univerza prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije (ZDODS), Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani v 2. členu med drugim določa, da je Upravni odbor univerze organ upravljanja in ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
2. Univerza v Ljubljani poziva Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, Združenje managerjev Slovenije in Vlado Republike Slovenije, da posredujejo predloge kandidatov, ki se jih bo volilo v Upravni odbor Univerze v Ljubljani.
Na podlagi posredovanih predlogov bodo elektorji za volitve upravnega odbora, ki jih določijo članice Univerze v Ljubljani, na volitvah Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, ki bodo 27. 1. 2017, izvolili enega člana Upravnega odbora.
Rektor Univerze v Ljubljani bo v skladu z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani k izvoljenemu kandidatu pridobil še soglasje Vlade Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
a) Gospodarska zbornica Slovenije,
b) Obrtna zbornica Slovenije,
c) Združenje delodajalcev Slovenije,
d) Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije,
e) Združenje managerjev Slovenije,
f) Vlada Republike Slovenije.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij, navedenih v prvem odstavku te točke.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije predlagatelja. Za posameznega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke:
– ime in priimek,
– dan, mesec in leto rojstva,
– stopnjo izobrazbe,
– naziv organizacije, v kateri je zaposlen,
– stalno prebivališče,
– izjavo kandidata, da pristaja na kandidaturo in
– kratko utemeljitev predloga.
5. Predloge s podatki iz prejšnjih točk tega poziva posredujte do 12. 1. 2017 na naslov: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za člana Upravnega odbora UL«.
Univerza v Ljubljani

AAA Zlata odličnost