Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

D 276/2015 Os-3481/16, Stran 2819
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Gričar Alojziju, sinu Alojza, roj. 23. 12. 1938, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočemu Rudnik 7, Kočevje, umrlemu 3. 8. 2015 v Kočevju.
Tekom zapuščinskega postopka sodišču ni uspelo ugotoviti ali obstajajo kakšni dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje po zapustniku, saj se tudi na izdani oklic neznanim dedičem, v oklicnem roku enega leta ni nihče javil.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 11. 2016

AAA Zlata odličnost