Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

VL 101364/2016 Os-3505/16, Stran 2819
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 006, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija Batič, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana - dostava, po Vinko Kaplan, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana - dostava, proti dolžnici Šoni Lindi Lavin, Ljubljanska cesta 70, Domžale, ki jo zastopa zak. zast. Markelj Matjaž – odvetnik, Ljubljanska cesta 80, Domžale, zaradi izterjave 2.574,65 EUR, sklenilo:
Dolžnici Šoni Lindi Lavin, Ljubljanska cesta 70, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matjaž Markelj, Ljubljanska cesta 80, Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2016

AAA Zlata odličnost