Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

0406 I 55/2016 Os-3295/16, Stran 2819
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Stanku Kovačič, Cesta krških žrtev 11, Krško, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Stanku Kovačič, Cesta krških žrtev 11, Krško, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Dušan Dornik, odvetnik v Krškem, Cesta krških žrtev 40, Krško.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 10. 2016

AAA Zlata odličnost