Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

I 178/2016 Os-3281/16, Stran 2819
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Dragu Šolaja, Škrabčev trg 17, Ribnica, zaradi izterjave 9.643,62 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Dragu Šolaji, Škrabčev trg 17, Ribnica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Lado Orel, Ljubljanska ulica 2, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 10. 2016

AAA Zlata odličnost