Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

N 41/2016 Os-3473/16, Stran 2818
Okrajno sodišče v Domžalah, Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, skladno s 4. točko drugega odstavka 159. člena Zakona o nepravdnem postopku v zvezi z 237. členom Obligacijskega zakonika obvešča, da je predlagatelj Andrej Ptičak, Topniška ulica 70, Ljubljana, ki ga zastopa Judita Šlibar, odvetnica v Trzinu, podal predlog za razveljavitev zemljiškega pisma, izdanega na podlagi Akta o ustanovitvi zemljiškega dolga, opr. št. SV 525/11 z dne 19. 7. 2011, ki ga je izdal Jože Rožman, notar v Domžalah, ustanovitelja Matica Ptičaka (prej Pavšičeva ulica 6 ter Topniška ulica 70, Ljubljana), sedaj Ulica Andreja Kumarja 28, Ljubljana, s katerim se je ustanovil zemljiški dolg v višini 300.000,00 EUR in ki je zapadel v plačilo 27. 2. 2012 ter je vknjižen v zemljiški knjigi pri (so)lastnih nepremičninah ustanovitelja: ID znak 1961-1244/243 do celote (1/1) in ID znak 1961-1244/332 do 1/100.
Sodišče poziva upravičence iz zadevnega zemljiškega pisma, da v roku 60 dni od dneva objave tega oklica priglasijo svoje pravice in v istem roku lahko ugovarjajo zoper predlog za razveljavitev navedenega zemljiškega pisma (priglasitveni rok).
Sodišče poziva upravičence, naj zadevno zemljiško pismo v roku 60 dni od dneva objave tega oklica predložijo naslovnemu sodišču.
Sodišče opozarja, da se bo zadevno zemljiško pismo razveljavilo, če navedena listina v roku 60 dni od dneva objave tega oklica ne bo predložena naslovnemu sodišču.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 11. 2016

AAA Zlata odličnost