Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

Št. 02112-707/2016-4 Ob-3576/16, Stran 2817
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 79/12 – Odločba US in 55/13 – ZUKD-1B) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Trkman Ivanki, Nemčija, lastnici parcele 168/1788 v katastrski občini 2406 Nanos, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu RS in na enotnem državnem portalu e-uprave, ter vstopijo v postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v mejah območja, ki ga predstavljajo parcele številka 168/1784, 168/1775, 168/1774, 168/1785, 168/1787, 168/1788, 168/1840 in 168/1783, vse v katastrski občini 2406 Nanos, ki so po obliki in legi evidentirana drugače, kakor jih dejansko uživajo lastniki v naravi (številka zadeve: 02112-707/2016).
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica 
dne 25. 11. 2016

AAA Zlata odličnost