Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

Ob-3566/16, Stran 2811
Na podlagi 20. člena Statuta Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna ter na podlagi 63. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda, Svet Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, Rakitna 96, 1352 Preserje, razpisuje delovno mesto
direktorja (M/Ž)
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem ali specializacijo ekonomske ali pravne ali druge ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
– aktivno znanje angleškega jezika ali nemškega jezika ali drugega svetovnega jezika.
Mandat direktorja traja štiri leta. Ponudbo z dokazili in navedbami o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in vizijo razvoja zavoda pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – za javni razpis« na naslov: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, Rakitna 96, 1352 Preserje. Prednost bodo imeli kandidati z vodstvenimi izkušnjami.
Svet Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna 

AAA Zlata odličnost