Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

I D 2561/2015 Os-3230/16, Stran 2714
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. I D 2561/2015 v teku zapuščinski postopek po pok. Djuru Domazetu, roj. 7. 3. 1936, umrlem 1. 9. 2015, nazadnje stanujočem Povšetova ulica 14, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Na podlagi podatkov v smrtovnici zapustnik potomcev ni zapustil, žena in oba starša sta umrla pred njim. Imel je sestro Gospovo Jojić, ki naj bi živela v Avstraliji, drugi podatki niso znani ter brata Čeda Domazeta, ki je že pokojni in ki naj bi zapustil tri otroke, od katerih je eden že pokojni, z drugimi podatki sodišče ne razpolaga. Po podatkih v smrtovnici naj bi zapustnik imel še dve živeči sestri, o katerih ni nobenih podatkov ter dve ali tri sestre, ki so že pokojne, podatki o morebitnih njihovih potomcih niso poznani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2016

AAA Zlata odličnost