Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

VL 99937/2016 Os-3385/16, Stran 2713
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 006, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija Batič, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana - dostava, po Vinko Kaplan, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Alanu Šinkec, Sebeborci 70B, Martjanci, zaradi izterjave 2.824,82 EUR, sklenilo:
Dolžniku Alanu Šinkec, Sebeborci 70B, Martjanci, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jože Šafarič, Cvetkova 16, Murska Sobota.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2016

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti