Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

I 519/2016 Os-3387/16, Stran 2713
V izvršilni zadevi upnikov Bernarda Jovanovič in ostali etažni lastniki večstanovanjske stavbe na naslovu Likozarjeva ulica 27, Kranj, ki jih zastopa zak. zast. Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega ali začasnega prebivališča v RS, zaradi izterjave 378,75 EUR s pripadki, je sodišče na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. I 519/2016 z dne 21. 10. 2016, dolžniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega ali začasnega prebivališča v RS, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Renato Godnjov Špik, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 11. 2016

AAA Zlata odličnost