Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

II N 574/2012 Os-3420/16, Stran 2712
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Apollo Plus d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 2. Biro Center, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 3. Biro za komunalo d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 4. Cilj DPS, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 5. Convex d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 6. Cvetka d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 7. Bojan Erjavšek, Senično 72, Križe, 8. Espro, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 9. Simon Frntić, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, 10. Gostinstvo Badovinac d.o.o., Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, 11. Lucija Gradišar Arko, Grič, Cesta I/23, Ribnica, 12. Peter Gradišar, Prešernova ulica 25, Ribnica, 13. IB-Caddy d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 14. IB-Procadd d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 15. Imperl d.o.o. Sevnica, Orešje nad Sevnico 22/a, Sevnica, 16. IUE d.o.o., Petkova ulica 69, Ljubljana, 17. Leoss, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 18. Lisac & Lisac d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 19. LM Veritas d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 20. Magoss – varstvo d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 21. Anton Majerle, Tolstojeva 35, Ljubljana, 22. Branka Majerle, Tolstojeva 35, Ljubljana, 23. Marjan Miklič, Malo Mlačevo 28, Grosuplje, 24. Nebra, d.o.o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana, 25. Optika Hrast, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 26. Boštjan Pirc, Ul. bratov Zakrajšek 7, Škofljica, 27. Cvetka Purger, Polje 12, Bohinjska Bistrica, 28. Ljiljana Stanič, Clevelandska ulica 29, Ljubljana, 29. Stinger d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 30. Truden & Truden d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 31. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana, 32. Tomaž Velkovrh, Hubadova ulica 16, Ljubljana, 33. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 34. Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 35. Promico d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Platovšek d.o.o. iz Ljubljane, 36. Electric d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, Kanal, 37. Onikos, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 38. Zoran Lovišček, Partizanska ulica 12, Kanal, 39. Peroz d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca: Gores d.o.o., Prešernova cesta 8, Velenje, ki jo zastopa dr. Anita Napotnik, odvetnica v Mozirju, ob udeležbi: 1. Ruski svet d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 125, Ljubljana, 2. Henrik Peternelj, Podreča 47a, Mavčiče, 3. Radojica Stijepić, Rusjanov trg 8, Ljubljana, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Platovšek d.o.o., iz Ljubljane, 4. EOS Naložbe d.o.o. Ljubljana, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, 5. Društvo Vita za pomoč pri nezgodni poškodbi glave, Dunajska cesta 106, Ljubljana, ki ju oba zastopa pooblaščenka Gordana Brizaj, Perfekt B d.o.o., Savska cesta 3a, Ljubljana, 6. UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, 7. Neva Živec, Ulica bratov Učakar 88, Ljubljana, 8. S.I.M., d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 9. Hydro Plan d.o.o., Tbilisijska ulica 89, Ljubljana, 10. Interakcija, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 11. EDIL ING d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 12. SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, 13. Urbana, d.o.o., Obala 114, Portorož, ki jo zastopa stečajni upravitelj Sašo Drobnak, naslov za vročanje: Teranep, d.o.o., Partizanska cesta 36, Maribor, 14. Domen Kos, Studence 41a, Žalec, ki ga zastopa Klemen Grešak, odvetnik v Ljubljani, 15. Krik Aksum, d.o.o., Brnčičeva ulica 41e, Ljubljana - Črnuče, 16. Industrijski biro d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Hacquetova ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj RELF, poslovno svetovanje Janez Felc s.p., Železarska cesta 3, Štore, 17. Zoran Lavtar, Ulica Martina Krpana 30, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Kotlušek & Pavčič, o.p., d.o.o. iz Ljubljane, dne 4. 11. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 10. 1996, sklenjene med prodajalcem Industijski biro Ljubljana, Titova cesta 118, Ljubljana in kupcem SKB Podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o., Titova cesta 38, Ljubljana; predmet pogodbe so poslovni prostori v 3. nadstropju stolpiča B, Titova cesta 118 (zdaj: Dunajska cesta 106), Ljubljana, v skupni izmeri 150,35 m2, in sicer: soba 1 v izmeri 27,10 m2, soba 3 v izmeri 48,40 m2, soba 4 v izmeri 48,40 m2 in soba 6 v izmeri 26,45 m2, ki ležijo na parceli s številko 386/5 k.o. 1736 – Brinje I, s pripadajočim deležem funkcionalnega zemljišča in pravico souporabe skupnih delov poslovne stavbe (restavracije, stopnišča, WC, 2 sejnih sob, pripadajočega dela kleti v izmeri 10 m2, hodnikov, dvigala, vhodnega prostora in parkirnih prostorov),
– kupoprodajne pogodbe št. 2164/94 z dne 2. 8. 1994, sklenjene med prodajalcem SKB Nepremičnine & leasing, d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljubljana in kupcem Finara, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana; predmet pogodbe so poslovni prostori v 3. nadstropju stolpiča B, Dunajska cesta 106, Ljubljana, in sicer: soba 1 v izmeri 27,10 m2in soba 3 v izmeri 48,40 m2, ki ležita na parceli s številko 386/5 k.o. 1736 – Brinje I, v vl. št. 1183, s pripadajočim deležem funkcionalnega zemljišča in pravico souporabe skupnih delov poslovne stavbe (restavracije, stranišča, 2 sejnih sob, hodnikov, dvigala, vhodnega prostora in parkirnih prostorov),
– kupoprodajne pogodbe opr. št. SV 508/98 z dne 24. 4. 1998, sklenjene med prodajalcem Finara, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana in kupcem Sintal, podjetje za varovanje, intervencije in storitve d.o.o., Zaloška cesta 143, Ljubljana; predmet pogodbe je poslovni prostor soba 3 v izmeri 48,40 m2, v 3. nadstropju stolpiča B, Dunajska cesta 106, Ljubljana, ki je vpisan v vl. št. 1183 k.o. 1736 – Brinje I, s sorazmernim solastniškim deležem skupnih prostorov in funkcionalnega zemljišča,
– prodajne pogodbe z dne 29. 12. 2003, sklenjene med prodajalcem Sintal, podjetje za varovanje, intervencije in storitve d.o.o., Zaloška cesta 143, Ljubljana in kupcem KRIK Zavarovalna posredniška družba d.o.o., Kidričeva ulica 32, Trebnje; predmet pogodbe je poslovni prostor soba 3 v izmeri 48,40 m2, v 3. nadstropju stolpiča B, Dunajska cesta 106, Ljubljana, ki je vpisan v vl. št. 1183 k.o. 1736 – Brinje I, s sorazmernim solastniškim deležem skupnih prostorov (souporaba sanitarij) in funkcionalnega zemljišča ter parkirni prostor št. 70,
– sporazuma o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja (brez datuma), sklenjenega med Olgo Bizjak, Finara, podjetje za finance in računovodstvo d.o.o., Ljubljana, Sintal, podjetje za varovanje, intervencije in storitve d.o.o., KRIK zavarovalna posredniška družba d.o.o., BIO zavarovalna posredniška družba d.o.o. in Inštitut za urbano ekonomiko, družba za urejanje in gospodarjenje s prostorom d.o.o.; predmet sporazuma so poslovni prostori v 3. nadstropju stolpiča B, Dunajska cesta 106, Ljubljana, ki je vpisan v vl. št. 1183 k.o. 1736 – Brinje I, in sicer: soba 3 v izmeri 48,40 m2, soba 4 v izmeri 48,40 m2 in soba 6 v izmeri 26,45 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Zorana Lavtarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2016

AAA Zlata odličnost