Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

II N 765/2013 Os-3375/16, Stran 2711
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Marija Maležič, Šmartno 67, Ljubljana, 2. Štefan Juhart, Celovška cesta 163, Ljubljana, 3. Gregor Hribovšek, Šišenska cesta 13, Ljubljana, 4. Oto Leskovar, Celovška cesta 159, Ljubljana, 5. Franc Podrekar, Celovška cesta 159, Ljubljana, 6. Borut Hribovšek, Šišenska cesta 13, Ljubljana, 7. Stanko Gajšek, Celovška cesta 161, Ljubljana, 8. Vinko Kisovec, Celovška cesta 161, Ljubljana, 9. Marija Čanžek - Šuštar, Šišenska cesta 7, Ljubljana, 10. Marija Knez, Šišenska cesta 21, Ljubljana, 11. Simona Čampa, Šišenska cesta 27, Ljubljana, 12. Leon Čelik, Celovška cesta 163, Ljubljana, 13. Danica Dovečer, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljubljana, 14. Alojz Pungarčič, Scopolijeva 1, Ljubljana, 15. Frančiška Konda, Celovška cesta 138, Ljubljana, 16. Igor Pustoslemšek, Clevelandska cesta 27, Ljubljana, 17. Geza Vogrinčič, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana, 18. Zvonimir Anton Kosmač, Celovška cesta 159, Ljubljana, 19. Jernej Brglez, Ulica Bena Zupančiča 13, Ljubljana, 20. Janez Rupar, Celovška cesta 159, Ljubljana, 21. Stanislav Meden, Vojsko 25, Vodice, 22. Albina Justin, Celovška cesta 181, Ljubljana, 23. Nevenka Sapač, Klopčičeva 2, Ljubljana, 24. Marija Šugman, Pavšičeva 6, Ljubljana, 25. Zvone Kosovelj, Ob žici 7, Ljubljana, 26. Ilija Kljajić, Celovška cesta 163, Ljubljana, 27. Miha Robič, Zvezda 3, Ljubljana, 28. Zorko Ponikvar, Majde Vrhovnikove 4, Ljubljana, 29. Franci Savenc, Tugomerjeva 2, Ljubljana, 30. Majda Roš, Ane Ziherlove 8, Ljubljana, 31. Marija Ocepek, Celovška cesta 159, Ljubljana, 32. Janez Pristov, Kozlarjeva pot 2, Ljubljana, 33. Jože Jezeršek, Celovška cesta 179, Ljubljana, 34. Slavko Kužnik, Adamičeva ulica 10, Ljubljana, 35. Ivan Cibic, Cesta na Rožnik 36, Ljubljana, 36. Erika Drugovič, Majaronova 10, Ljubljana, 37. Pavla De Zuccato, Celovška 177, Ljubljana, 38. Branka Starc, Celovška cesta 179, Ljubljana, 39. Tomaž Bole, Runkova ulica 2, Ljubljana, 40. Katarina Zaplotnik, Celovška cesta 177, Ljubljana, 41. Alenka Mayer, Ravbarjeva 10, Ljubljana, 42. Štefan Požar, Tugomerjeva ulica 6, Ljubljana, 43. Angela Modrijan, Ravbarjeva 10, Ljubljana, 44. Ema Polajnar, Tugomerjeva ulica 20, Ljubljana, 45. Gregor Zupan, Celovška cesta 161, Ljubljana, 46. Martin Žnideršič, Celovška cesta 163, Ljubljana, 47. Darinka Avbelj Kosovelj, Ob žici 7, Ljubljana, 48. Igor Cvelbar, Tugomerjeva 2, Ljubljana, 49. Esad Ajdinović, Tugomerjeva 4, Ljubljana, 50. Zvonka Furlan, Šišenska cesta 2, Ljubljana, 51. Silvana Pavlica Guštin, Ulica bratov Učakar 54, Ljubljana, 52. Igor Pustoslemšek, Clevelandska cesta 27, Ljubljana, 53. Marija Magdalena Levičar, Prešernova 14, Ljubljana, 54. Bogdan Kavšek, Jadranska 60a, Ankaran, 55. Štefanija Bobnar, Celovška cesta 163, Ljubljana, 56. Vili Bedenikovič, Celovška cesta 161, Ljubljana, 57. Luka Rinčić, Adamičeva ulica 9, Ljubljana, ki jih zastopa pooblaščenec Andrej Perdan, naslov za vročanje: Celovška cesta 150, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Gradbena podjetja GIPOSS Ljubljana d.o.o., Stegne 27, Ljubljana, 2. Sjajna Flis, Celovška cesta 161, Ljubljana, ki jo zastopa Špela Flis, odvetnica v Ljubljani, 3. Vanja Martina Malis, Škrabčeva 27, Ljubljana, 4. Monika Nose Golja, Celovška cesta 143, Ljubljana, 5. Andrej Flis, Celovška cesta 161, Ljubljana, ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica v Ljubljani, 6. Maja Kavalič, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana, 7. Tatjana Špragar, Streliška ulica 34, Ljubljana, 8. Justina Elizabeta Plavšić, Celovška cesta 163, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenka Barbara Prvinšek Širok, naslov za vročanje: Razor, d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljubljana, 9. Antonija Škufca, Celovška cesta 163, Ljubljana, 10. Franc Kumer, Martina Krpana ulica 32, Ljubljana, 11. Valter Skok, Šišenska cesta 9, Ljubljana, 12. Peter Merljak, Celovška cesta 179, Ljubljana, 13. Aleš Obrez, Celovška cesta 163, Ljubljana, 14. Karin Obrez Oblak, Kolodvorska ulica 18a, Ljubljana, ki jo zastopa Jernej Pavšek, odvetnik v Ljubljani, 15. Silvija Nešić, Tugomerjeva ulica 2, Ljubljana, 16. Jana Rogelj, Ulica Martina Krpana 5, Ljubljana, 17. Marija Tratar, Cesta na Drenik 18a, Škofljica, 18. Brigita Raščan, Celovška cesta 181, Ljubljana, ki jo zastopa Mira Puc, odvetnica v Ljubljani, 19. Marjeta Minović, Celovška cesta 163, Ljubljana, 20. Jožica Brulc, Kogojeva ulica 8, Ljubljana, 21. Silva Bitenc Rošer, Šišenska cesta 115, Ljubljana, ki jo zastopa Špela Flis, odvetnica v Ljubljani, 22. Metka Močnik, Vavpotičeva ulica 10, Ljubljana, 23. Alojzij Marolt, Mala Slevica 65, Velike Lašče, 24. Metka Bole, Celovška cesta 161, Ljubljana, 25. Janja Maja Sadar Rudolf, Liminjan 19b, Portorož, 26. Andrej Janežič, Sojerjeva ulica 23, Ljubljana, 27. Jožefa Milošević, Celovška cesta 181, Ljubljana, 28. Sabina Šiljak, Rašiška ulica 1, Ljubljana, 29. Nuša Verbič, Tacenska cesta 125c, Ljubljana, 30. Sašo Jakšič, Pavšičeva ulica 12, Ljubljana 31. Franc Blatnik, Na jami 12, Ljubljana, ob udeležbi: 1. BKS Bank AG, Celovec, Verovškova ulica 55/A, Ljubljana, 2. Miha Savinek, Vavpotičeva ulica 10, Ljubljana, dne 25. 10. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
− pogodbe o nakupu garaže št. G-35/66 z dne 6. 10. 1966, sklenjene med prodajalcem in investitorjem Poslovnim združenjem GIPOSS, Ljubljana, in kupovalko Marijo Hanc; predmet pogodbe je garažni boks št. 70 v pritličju, v izmeri 11,76 m2, v objektu garaž TRIPLEX „A“, ki stoji na zemljišču s parc. št. 505/38, 524/1, 529/5, 528/2 in 552/1, k.o. 1739 – Zgornja Šiška (zdaj stavba z ident. št. 1739-853);
− prodajne pogodbe neznanega datuma o nakupu garaže, sklenjene med prodajalko Marijo Hanc in kupovalko Angelo Puntar; predmet pogodbe je garažni boks št. 70 v pritličju, v izmeri 11,76 m2, v objektu garaž TRIPLEX „A“ (zdaj stavba z ident. št. 1739-853);
− kupne pogodbe z dne 16. 10. 1981, sklenjene med prodajalko Angelo Puntar in kupcem Muharemom Ajdinovićem; predmet pogodbe je garažni boks št. 70 v pritličju, v izmeri 11,76 m2, v objektu garaž TRIPLEX „A“, ki stoji na zemljišču s parc. št. 505/38, 524/1, 529/5, 528/2 in 552/1, k.o. 1739 – Zgornja Šiška (zdaj stavba z ident. št. 1739-853).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Mihe Savineka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2016

AAA Zlata odličnost