Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

Ob-3480/16, Stran 2706
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1) ter 14., 29. in 30. člena Statuta VDC Postojna, je Svet zavoda VDC Postojna (v nadaljevanju Svet zavoda) dne 17. 11. 2016 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Postojna 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva iz Zakona o socialnem varstvu,
– kandidat/ka mora imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki jih dokazuje z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje,
– skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je lahko za direktorja/co imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice, sicer mu/ji preneha mandat na podlagi zakona.
2. Ob prijavi mora kandidat/ka predložiti program razvoja VDC Postojna.
3. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja 5 let.
4. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov: Svet zavoda VDC Postojna, Pot k Pivki 2b, 6230 Postojna, najkasneje v 15 dneh po zadnji objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«.
5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet VDC Postojna 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti