Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

Št. 671-472/2016-1 Ob-3470/16, Stran 2539
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12 in 84/15) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) najavo 3. javnega razpisa za dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2016.
Predmet javnega razpisa je uporaba prostora za izvedbo letnega programa športa v javnih športnih objektih.
Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov se izvede za programe vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa odraslih (starostna kategorija člani) ter vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija člani).
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe javnih športnih objektov se za izvedbo Letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti