Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

Št. 5442-138/2016/14 Ob-3490/16, Stran 2537
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) in spremembe odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja o podpori št. 3032-116/2016/10 za javni razpis z dne 22. 11. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
popravek javnega razpisa 
»Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« 
1. V Javnem razpisu »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68 z dne 4. 11. 2016 (Ob-3337/16), se v točki »3.2. Sestava konzorcija, Zahtevano število po posameznih sklopih« v sklopu 2 spremeni prva alineja, in sicer število osnovnih šol »10« nadomesti z »12«, število gimnazij »6« nadomesti s »4«. Druga alineja se spremeni tako, da se število osnovnih šol »20« nadomesti s »24«, število gimnazij »12« nadomesti z »8«. V sklopu 3 iste točke se spremni prva alineja, in sicer število osnovnih šol »6« nadomesti z »8«, število gimnazij »6« nadomesti s »4«. Druga alineja se spremeni tako, da se število osnovnih šol »12« nadomesti s »16«, število gimnazij »12« nadomesti z »8«.
2. V točki »3.5 Razmerje finančnih sredstev znotraj konzorcija« se na koncu naziva doda besedilo »(Velja za sklope 1, 2 in 3)«. V prvem odstavku se »70« nadomesti s »65«.
3. V točki »5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis« se sredstva iz proračunskih let 2016 v celoti prestavijo v leto 2017 v vseh podsklopih oziroma sklopih, tako da se sedaj alineje za proračunsko leto 2017 po sklopih zamenjajo s sledečimi:
Sklop 1.1.:
– »za proračunsko leto 2017: 468.243,24 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 248.168,91 EUR, od tega:
– 198.535,14 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 49.633,77 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 220.074,33 EUR, od tega:
– 176.059,46 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 44.014,87 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
Sklop 1.2.:
– za proračunsko leto 2017: 206.577,90 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 109.486,29 EUR, od tega:
– 87.589,03 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 21.897,26 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 97.091,61 EUR, od tega:
– 77.673,29 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 19.418,32 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
Sklop 1.3.:
– za proračunsko leto 2017: 206.577,90 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 109.486,29 EUR, od tega:
– 87.589,03 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 21.897,26 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 97.091,61 EUR, od tega:
– 77.673,29 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 19.418,32 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
Sklop 2:
– za proračunsko leto 2017: 734.499,22 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 389.284,59 EUR, od tega:
– 311.427,67 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 77.856,92 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 345.214,63 EUR, od tega:
– 276.171,70 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 69.042,93 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
Sklop 3:
– za proračunsko leto 2017: 602.289,35 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 319.213,35 EUR, od tega:
– 255.370,68 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 63.842,67 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 283.076,00 EUR, od tega:
– 226.460,80 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 56.615,20 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
Sklop 4:
– za proračunsko leto 2017: 91.812,39 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 48.660,57 EUR, od tega:
– 38.928,45 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 9.732,12 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 43.151,82 EUR, od tega:
– 34.521,46 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 8.630,36 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),«
4. V točki »24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev« se v prvem stavku datum »6. 12. 2016« nadomesti s »5. 1. 2017«.
V točki »25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora« se v drugem odstavku datum »7. 12. 2016« nadomesti s »6. 1. 2017«.
5. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
6. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost