Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

0956 I 2211/2015 Os-3189/16, Stran 2533
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Ivana Baloh, Šemnik 41, Izlake, ki ga zastopa odv. Lukmar Milena – odvetnica, Cesta Borisa Kidriča 003, Zagorje ob Savi, zoper dolžnika: Rajka Burgar, Celovška cesta 150, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. zač. zast. Mojca Marovt, Kersnikova ulica 12, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 8.791,01 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s členom 15. Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Mojca Marovt, Kersnikova ulica 12, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2016

AAA Zlata odličnost