Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

VL 99941/2016 Os-3306/16, Stran 2479
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija Batič, Rožna dolina, Cesta IX 6, Ljubljana – dostava, po Vinko Kaplan, Rožna dolina, Cesta IX 6, Ljubljana – dostava, proti dolžnici Ivani Stevanović, Kidričeva 26A, Nova Gorica – dostava, ki ga zastopa zak. zast. odvetnica Darja Pahor, Ulica Gradnikove brigade 4A, Nova Gorica, zaradi izterjave 3.078,56 EUR, sklenilo:
Dolžnici Ivani Stevanović, Kidričeva 26A, Nova Gorica – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Darja Pahor, Ul. Gradnikove brigade 4a, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2016

AAA Zlata odličnost