Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

N 133/2011 Os-3246/16, Stran 2478
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Grajski trg 1, Maribor, št. stavbe 1587, k.o. 657 Maribor grad, na predlog predlagatelja Dragana Planinca, Ulica Šantlovih 12, Maribor, ki predlaga vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe št. 657-1587-13 in 657-1587-15 in vzpostavitev pravnega naslova, dne 3. 10. 2016 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova:
– prodajne pogodbe z dne 19. 8. 1991, sklenjene med prodajalcem Kinematografi Maribor, Grajska ulica 5, Maribor in kupcem Histal, podjetje za financiranje, upravljanje in promet z nepremičninami, d.d. Maribor, Gregorčičeva 37, za prostore v stavbi v Mariboru, Grajski trg 1, in sicer: desni prostor (bivša blagajna in prostor pred blagajno) v skupni izmeri 12,42 m2, prostor desno za stopnicami na balkonu v skupni izmeri 17,05 m2, prvi prostor levo ob vhodu v izmeri 8,96 m2, bufe s shrambo levo od vhoda pred sanitarijami v skupni izmeri 23,82 m2. Skupna površina vseh navedenih prostorov znaša 62,25 m2. Kupec pridobi tudi trajno pravico souporabe skupnih sanitarij in avle ter ostalih skupnih delov in skupnih prostorov stavbe, ki služijo stavbi kot celoti;
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 9. 1991, sklenjene med prodajalcem Histal, podjetje za financiranje, upravljanje in promet z nepremičninami, d.d. Maribor, Gregorčičeva 37 in kupcem Demiri Embrli, roj. 1. 12. 1955, stan. v Mariboru, Ul. Bruna Gobca 5, za prvi prostor levo ob vhodu v izmeri 8,96 m2 in bufe s shrambo levo ob vhodu pred sanitarijami v skupni izmeri 23,82 m2 v stavbi v Mariboru, Grajski trg 1, v celotni izmeri 32,78 m2. Kupec pridobi tudi trajno pravico souporabe skupnih sanitarij in avle ter ostalih skupnih delov in skupnih prostorov stavbe, ki služijo stavbi kot celoti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2016

AAA Zlata odličnost