Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

N 133/2011 Os-3245/16, Stran 2478
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Grajski trg 1, Maribor, št. stavbe 1587, k.o. 657 Maribor grad, na predlog predlagatelja Dragiše Bogdanoviča, Betnavska cesta 16, Maribor, ki predlaga vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe št. 657-1587-14 in vzpostavitev pravnega naslova, dne 3. 10. 2016 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova:
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 1991, sklenjene med prodajalcem Kinematografi Maribor, Grajska ulica 5, Maribor in kupcem Histal, podjetje za financiranje, upravljanje in promet z nepremičninami, d.d., Maribor, Strossmayerjeva ulica 26, za desni prostor (bivša blagajna in prostor pred blagajno) v skupni izmeri 12,42 m2, v stavbi v Mariboru, Grajski trg 1, ki predstavlja 6/1100 solastnine prodajalca na nepremičninah, vpisanih v vložku št. 436, k.o. Maribor Grad. Kupca pridobita tudi trajno pravico souporabe skupnih sanitarij in avle ter ostalih skupnih delov in skupnih prostorov stavbe, ki služijo stavbi kot celoti;
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 10. 1991, sklenjene med prodajalcem Histal, podjetje za financiranje, upravljanje in promet z nepremičninami, d.d. Maribor, Strossmayerjeva ulica 26 in kupcem Dragišo Bogdanovičem, roj. 14. 12. 1951 in Alenčico Bogdanovič, roj. 29. 4. 1951, oba stan. v Mariboru, Kneza Koclja 33, kot kupca, vsak do ½, za desni prostor (bivša blagajna in prostor pred blagajno) v skupni izmeri 12,42 m2, v stavbi v Mariboru, Grajski trg 1, ki predstavlja 6/1100, solastnine nepremičnin, vpisanih v vložku št. 436, k.o. Maribor Grad. Kupca pridobita tudi trajno pravico souporabe skupnih sanitarij in avle ter ostalih skupnih delov in skupnih prostorov stavbe, ki služijo stavbi kot celoti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2016

AAA Zlata odličnost