Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

II N 453/2014 Os-3288/16, Stran 2477
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Varga Aleksander, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 2. Erjavec Anita, Ulica Matije Bljeca 20, Kamnik, 3. Erjavec Tina, Ulica Matije Bljeca 20, Kamnik, 4. Eror Bojan, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 5. Goričanec Marija, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 6. Klavora Darko, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 7. Mejak Angela, Staje 1c, Ig, 8. Biček Zlata, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 9. Borko Slavka, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 10. Gros Davorin, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 11. Dečman Radomira, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 12. Zavodnik Bernardka, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 13. Bahlen Metka, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 14. Feri Vladimir, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 15. Uršič Barbara, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 16. Debeljak Slavica, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 17. Hrnčić Suvada, Prisojna ulica 1, Ljubljana, 18. Pegan Anton, Regentova ulica 10, Ankaran, 19. Ulanec Sabina, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 20. Zalokar Nataša, Šaranovičeva cesta 3a, Domžale, 21. Vajs Rozina, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 22. Arh Irena, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 23. Vajs Zoran, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 24. Vajs Valerija, Kvedrova 3, Ljubljana, 25. Slak Uroš, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 26. Hernaus Irma, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 27. Zarić Petra, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 28. Horvath Danijela, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 29. Čermelj Zmagoslav, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 30. Strajnar Vera, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 31. Jankovič Ivana, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 32. Hernaus Elizabeta, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 33. Andzhiev Mitko, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 34. Stojanović Ivanka, Petrovičeva 17, Ljubljana, 35. Kotnik Alojzija, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 36. Kržmanc Janez, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 37. Pečnik Jože, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 38. Vidovič Đurađ, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 39. Miler Pavla, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 40. Mole Tomaž, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 41. Strmole Alojzij, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 42. Bokan Željko, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 43. Turk Mihaela, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 44. Hreščak Stanislava, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 45. Zdešar Simona, Ob Drobtinki 1, Notranje Gorice, 46. Anžič Primož, Rožanska 6, Ljubljana, 47. Dolčič Zdenka, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 48. Ličen Alenka, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 49. Popadić Smilja, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 50. Hrvatin Branko, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 51. Turk Urška, Kidričeva 101, Trzin, 52. Zver Ivan, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 53. Đorđevič Nada, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 54. Pečar Živa, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 55. Hren Andrej, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 56. Fržop Renata, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 57. Železnik Zoran, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 58. Norčič Mateja, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 59. Markun Sonja, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 60. Markun Vlado, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 61. Acimovič Janežič Rožica, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 62. Čibej Jožefa, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 63. Ujc Terezija, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 64. Železnik Marija, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 65. Glavač Marija Magdalena, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 66. Bukovec Elizabeta, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 67. Pihlar Staša, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 68. Glamočak Nevenka, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 69. Drobnič Urška, Ulica Bračičeve brigade 17, Stari trg pri Ložu, 70. Pertot Mateja, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, ki jih zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, zoper nasprotna udeleženca: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 2. Gradis skupina G d.d., Šmartinska cesta 134a, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Majda Dobrovoljc, Vrtna ulica 9, Rakek, ki jo zastopa Tanja Koračin Bohar, odvetnica v Murski Soboti, 2. Uroš Gnidovec, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 3. Teja Kurent, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 4. Ranko Stojanović, Ulica Hermana Potočnika 31, Ljubljana, 5. Ivanka Stojanović, Ulica Hermana Potočnika 31, Ljubljana, 6. Tina Anžič, Šeparjeva pot 11, Škofljica, 7. Vesna Gnidovec, Dobrava 47, Otočec, ki jih vse zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, 8. Darko Uršič, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 9. Mateja Uršič, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 10. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, 11. UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, 12. SKB, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, 13. Sberbank banka, d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, 14. Addiko bank, d.d. (prej: Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.), Dunajska cesta 117, Ljubljana, 15. NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, 16. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55a, Ljubljana, 17. Branko Šteković, Cesta na Drenik 31, Škofljica, 18. Ksenija Šteković, Debenec 63, Mirna, 19. Andrej Udovč, Rodičeva 21, Ljubljana, 20. Peter Fortun, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 21. Tomaž Kurent, Vikrče 11, Ljubljana - Šmartno, 22. Sonja Dežman, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 23. Marija Kaufman, Jarška cesta 24, Ljubljana, 24. Rajko Uhan, Vrh 18, Šentrupert, 25. Aljoša Rihter, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 26. Primož Berlec, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 27. Jelka Skandali, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 28. Igor Skandali, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 29. Nataša Krajnc, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 30. Vesna Stojanovič, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 31. Ranko Stojanović, Petrovičeva 17, Ljubljana, 32. Pavla Kržmanc, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 33. Palmira Klobas Pečnik, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 34. Tomaž Vidmar, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 35. Marija Vidmar, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 36. Antonija Brna, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 37. Branko Korošak, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 38. Lina Lasić, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 39. Marko Rotenhajzer, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 40. Arpad Norčič, Mladinska ulica 2, Murska Sobota, 41. Tomaž Železnik, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, 42. Roman Dobrovoljc, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, njega pa pooblaščenec Janez Ribnikar, 43. Olga Zarić, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, dne 17. 10. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
‒ kupoprodajne pogodbe z dne 29. 3. 2006, sklenjene med prodajalcem TLP grafika založništvo d.o.o. – v stečaju in kupcem Stanovanjskim skladom Republike Slovenije; predmet pogodbe je stanovanje št. 83 v izmeri 35,92 m2, v 12. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kvedrova ulica 3, Ljubljana, v zemljiški knjigi vpisano z ident. št. 163.E in shramba, ki sodi k stanovanju, v zemljiški knjigi vpisana z ident. št. 164.E,
‒ pogodbe o ureditvi lastninskopravnih razmerij na nepremičnini z dne 25. 5. 2007, sklenjene med Gradis skupina G d.d., TLP grafika založništvo d.o.o. – v stečaju in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije; predmet pogodbe je stanovanje št. 83 v izmeri 36,47 m2, v 12. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kvedrova ulica 3, Ljubljana, v zemljiški knjigi vpisano z ident. št. 82.E (zdaj posamezni del stavbe z ident. št. 2680-413-182).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2016

AAA Zlata odličnost