Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

In 888/2013 Os-3280/16, Stran 2477
V izvršilni zadevi upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, zoper dolžnika T-1 Transportni inženiring d.o.o., zaradi izterjave 2.505.387,97 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 888/2013 z dne 19. 7. 2013, zarubi nepremičnina, vpisana v zemljiško knjigo z ID znakom 1737-168-6, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na Pražakovi 7, Ljubljana, v skupni izmeri 95,38 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na stavbišču (parcela št. 2183, k.o. 1737 Tabor) ter na skupnih delih, prostorih na idealnem solastniškem deležu do 75/100 ter shrambo z ID znakom 1737-168-25, v izmeri 6,60 m2, v etaži 1, ki se nahaja na parc. št. 2183, k.o. Tabor ter na skupnih delih in prostorih.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2016

AAA Zlata odličnost