Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

N 39/2016 Os-3147/16, Stran 2244
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagateljice Andreje Smolič, Novomeška cesta 96, Straža, zoper nasprotno udeleženko Katarino Krese, Sela 2, Dolenjske Toplice, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Urška Kastelic, Gorenje Sušice 18, Uršna sela, zaradi razglasitve pogrešane Katarine Krese, Sela 2, Dolenjske Toplice, za mrtvo, izdaja naslednji oklic:
Poziva se Katarina Krese, nazadnje stanujoča Sela 2, Dolenjske Toplice, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben primer Urški Kastelic, Gorenje Sušice 18, Uršna sela, v roku treh mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 29. 9. 2016