Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

D 177/2013 Os-2915/16, Stran 2244
Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Alojzu Brovču, sinu Petra, rojenem 27. 3. 1890 na Grahovem ob Bači, neznanega prebivališča, ki je bil s sklepom Okrajnega sodišča v Tolminu, opr. št. N 24/2011 z dne 19. 6. 2016 razglašen za mrtvega z dnem 28. 3. 1960.
Ugotovljeno je bilo, da je zapustnik 9. 4. 1918 sklenil zakonsko zvezo z Marjano Elizabeto Zgaga, katerima se je 13. 9. 1919 rodila hči Marija Ljudmila Brovč. Drugi podatki (naslov dedinj, morebiten datum smrti ter podatki o njunih potomcih oziroma dedičih) sodišču niso znani.
Glede na navedeno sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in to pravico uveljavljajo.
Po preteku tega roka bo sodišče o premoženju zapustnika odločalo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 8. 2016