Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

D 677/2015 Os-3111/16, Stran 2244
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Klanjšček Antonu, roj. 1. 8. 1845, z zadnjim prebivališčem Čefarinšče 132, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici opr. št. IN 2/2015 z dne 22. 9. 2015, kot datum smrti pa se šteje 2. 8. 1915.
Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev tudi dediči po zap. pok. hčerki Mariji Klanjšček por. Humar, roj. 2. 9. 1870, oziroma dediči njenih otrok Jožefa Stanislava Humar, roj. 22. 3. 1896 in Viktorije Humar, roj. 9. 10. 1898 ali vnukov, ki sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2016