Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

D 211/2015 Os-3094/16, Stran 2243
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 28. 3. 2015 umrli Lukežič Ivanki, roj. Kobal, roj. 31. 12. 1922, Cvetlična ulica 52, Šempeter pri Gorici, državljanka RS, izven naroka, dne 19. 9. 2016 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dediču Kobal Borisu, neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Danijela Cvijanović, Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, ki bo zastopala dediča v zapuščinski zadevi D 211/2015 vse dokler dedič ali njegovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2016