Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

1913 I 1112/2015 Os-2881/16, Stran 2242
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Ljubljani, Finančno računovodska služba (opr. št. VL 212962/2010), Miklošičeva 10-12, Ljubljana, zoper dolžnico Jasmino Čemal, Celovška cesta 150, Ljubljana, zaradi izterjave 151,50 EUR, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Biljana Lukić, Slomškova ulica 35, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2016