Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

1913 Z 112/2016 Os-2870/16, Stran 2242
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS), Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Urško Jurkovič, Ulica kraljica Katarine 1, zaradi izterjave 30.839,78 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Katarina Magyar Erjavec, Glinška 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2016