Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

P 2306/2015 Os-2837/16, Stran 2242
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni zadevi tožeče stranke Mirka Polše, stalno bivališče Zaloška cesta 69, Ljubljana, začasno ZPKZ Dob, Slovenska vas 14, Mirna, zoper toženo stranko Bibiano Polše, Usnjarska cesta 8, Kamnik, zaradi razveze zakonske zveze, dne 18. 8. 2016 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik Gregor Verbajs, Župančičeva ulica 8, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2016