Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

1913 Z 82/2016 Os-2739/16, Stran 2242
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika RITS Razvojno, inovacijsko in tehnološko središče Savinjske regije, d.o.o. Celje, Kidričeva ulica 24, Celje, ki ga zastopa zak. zast. Peter Puhan, po odv. Odvetniška družba Štrlekar o.p., d.o.o., Kidričeva ulica 24, Celje, zoper dolžnika Petra Petrovič Matliev, Ruska ulica 3, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Lukmar Milena – odvetnica, Cesta Borisa Kidriča 3, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave 2.883,58 EUR s pp, sklenilo:
Začasna zastopnica Klara Kunovar, Šmartinska cesta 53, Ljubljana, se razreši.
Dolžniku se postavi začasna zastopnica odvetnica Milena Lukmar, Cesta Borisa Kidriča 3, Zagorje ob Savi, za sprejemanje pisanj.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2016