Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

P 321/2016 Os-3071/16, Stran 2242
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Sandi Klanšek, v pravdni zadevi tožeče stranke Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, ki jo zastopa Roman Mavri, odvetnik v Laškem, zoper toženo stranko Mersada Dedić, Širje 2, Zidani Most, zaradi odpovedi najemne pogodbe in izpraznitve ter izročitve stanovanja (pcto. 857,28 EUR), dne 16. 9. 2016 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se postavi odvetnik Boris Kmet, Savinova ulica 7, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 9. 2016