Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

Št. 701-38/2016 Ob-3195/16, Stran 2235
Na podlagi prvega odstavka 112. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B, v nadaljevanju ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje po uradni dolžnosti razpisuje prosto mesto
generalnega državnega tožilca 
Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 111. člena ZDT-1 je za generalnega državnega tožilca lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv vrhovnega državnega tožilca.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– šestletni strateški program dela državnega tožilstva, ki mora skladno s četrtim odstavkom 112. člena ZDT-1 vsebovati zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način oblikovanja in izenačevanja politike pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev, način zagotavljanja javnosti in preglednosti dela ter navedbo ukrepov in rokov za dosego ciljev;
– dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka 111. člena ZDT-1.
Skladno s prvim odstavkom 111. člena ZDT-1 generalnega državnega tožilca imenuje Državni zbor Republike Slovenije na obrazložen predlog Državnotožilskega sveta po predhodni pridobitvi mnenja Vlade Republike Slovenije za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje