Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

Št. 9000-02/2013-30/04 Ob-3207/16, Stran 2234
Svet Doma upokojencev Vrhnika na podlagi 25. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13), 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 39/16) ter 33. in 34. člena Statuta Doma upokojencev Vrhnika in sklepa 2. korespondenčne seje Sveta doma upokojencev Vrhnika z dne 12. 10. 2016, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu. Poleg tega mora predložiti program dela z vizijo za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku sveta doma.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili in program dela z vizijo za mandatno obdobje pošljejo v 15 dneh po objavi na naslov: Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, z oznako »Za Svet doma upokojencev Vrhnika – razpis za direktorja«.
Svet Doma upokojencev Vrhnika