Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

D 839/79 Os-2792/16, Stran 2128
V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Prekuh, rojeni 8. 9. 1902, umrli 5. 6. 1978, nazadnje stanujoči na naslovu Velika Čolnarska 19, Ljubljana, ob smrti državljanki SFRJ, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Po zapustnici je bil že izdan sklep o dedovanju Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani, opr. št. D 839/79 z dne 15. 10. 1979, s katerim so bili kot dediči na podlagi zakonitega dedovanja proglašeni zap. sestra Josipa Benc, roj. 10. 6. 1906, zap. sestra Angela Težak, roj. 2. 2. 1913, zap. nečakinja Štefica Jankovič, vsaka z dednim deležem do 1/5, zap. nečakinja Rozalija Slak, roj. 10. 2. 1931, zap. nečakinja Jožefa Kuhar, roj. 12. 2. 1944, zap. nečakinja Filomena Špec, roj. 24. 5. 1935, zap. nečak Milan Povše, roj. 17. 8. 1927, vsak z dednim deležem do 1/25, in zap. nečakinja Olga Mežan, roj. 4. 5. 1932, z dednim deležem do 6/25.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi prišle v poštev kot zakoniti dediči za dedovanje dodatne zapuščine, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2016

AAA Zlata odličnost