Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

VL 56038/2016 Os-3023/16, Stran 2128
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa Petra Japelj, Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Rihardu Sakelšek, Road 355 BLD 42, BH 5750 Manama, Bahrein, ki ga zastopa zak. zast. začas. zast. Neli Jančič, Ljubljanska cesta 64, Domžale; Rajko Sakelšek, Podgozd 22, Ig, po Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana; Ljudmila Sakelšek, Podgozd 22, Ig, po Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave 604.540,34 EUR, sklenilo:
Dolžniku Rihardu Sakelšek, Road 355 BLD 42, BH 5750 Manama, Bahrein, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Neli Jančič, Ljubljanska cesta 64, Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2016

AAA Zlata odličnost