Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

VL 63136/2016 Os-3002/16, Stran 2127
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tabor upravljanje, vzdrževanje in čiščenje objektov d.o.o., Ulica Eve Lovše 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Darko Kudeljnjak, po odv. Simonič in Vrančič, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.n.o., Poljanski nasip 8, Ljubljana, proti dolžniku Fornezzi Sašu, Kurt-Tichy-Gasse 5/3/5, AT 1100 Wien,, ki ga zastopa zak. zast. zač. zast. Franci Šošterič, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor - dostava; Tadeja Fornezzi, Ulica Eve Lovše 6, Maribor, zaradi izterjave 622,56 EUR, sklenilo:
Dolžniku Fornezzi Sašu, Kurt-Tichy-Gasse 5/3/5, AT 1100 Wien, Tadeja Fornezzi, Ulica Eve Lovše 6, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Franci Šošterič, Ulica heroja Šlandra 17, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2016

AAA Zlata odličnost